อบรมหลักสูตรของ กฟภ

หมวดหมู่: กิจกรรม

การทำงาน การติดตั้งกล้องวงจรปิด จำเป็นต้องมีความรู้ตวามสามารถ เพื่อความปลอดภัย การทำงานโครงการ ทำงานเกียวกับเสาไฟฟ้าจึงต้องมีผู้ที่มีใบอณุญาติเท่านั้นจึงจะทำได้ 

ทางบริษัทของเรามีการส่งเจ้าหน้าเข้ารับการอบรม และพัฒนา อยู่ตลอดเวลา เราจึงสามารถให้ท่านมั่นใจ และไว้วางใจให้เราทำงาน

ทุ่มเทกันหน่อย

มุ่งมั้น กันจริงๆค่ะ

22 กันยายน 2563

ผู้ชม 250 ครั้ง

Engine by shopup.com